Công bố dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Lịch sử là môn thi bắt buộc 

BTNO - Chiều 17.3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) từ năm 2025 để lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội, kể cả trong và ngoài ngành Giáo dục.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Chương trình năm 2000).

Phần nội dung chính của dự thảo (phương thức tổ chức thi và lộ trình thực hiện), Bộ GD&ĐT nêu, từ năm 2025–2030 giữ ổn định phương thức thi trên giấy, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với những môn thi trắc nghiệm (đối với địa phương có điều kiện).

Sau 2030, phấn đấu để tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện tổ chức thi trên máy tính trong cả nước đối với những môn thi trắc nghiệm.

Môn thi, hình thức thi: tổ chức thi theo môn, trong đó có bốn môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và Lịch sử (đối với giáo dục phổ thông) và Ngữ văn, Toán, Lịch sử (đối với giáo dục thường xuyên).

Các môn thi tự chọn gồm Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông, ngoài bốn thi bắt buộc sẽ chọn thêm hai môn trong số bốn môn học đã chọn. Tương tự, thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, ngoài ba môn thi bắt buộc sẽ chọn thêm hai môn thi trong số bốn môn học đã chọn.

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn thi đề trắc nghiệm.

Ngân hàng câu hỏi và đề thi cho tất cả các môn được ra theo hướng phát triển năng lực.

Việc phân cấp phân quyền tổ chức kỳ thi tương tự như các kỳ thi tốt nghiệp hiện tại, tức Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm chung, trong đó có việc ra đề thi, các địa phương tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp.

Kết quả kỳ thi vừa để công nhận tốt nghiệp vừa làm căn cứ cho trường đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phương án tổ chức kỳ thi này như thế nào đang được dư luận, đặc biệt phụ huynh, học sinh, giáo viên mong chờ để định hướng chọn nghề nghiệp cho tương lai.

Việt Đông