Chủ động tham mưu giải pháp thu hút nhân lực làm khoa học-công nghệ

Chiều 13.1, phát biểu tại hội nghị công chức, viên chức năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng ghi nhận những đóng góp của ngành KHCN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của ngành, đó là nhân sự làm KHCN chất lượng chưa cao; một số đề tài, nhiệm vụ thực hiện còn chậm; các lĩnh vực nghiên cứu chưa đồng đều, ít nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xã hội... Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm nay, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành KHCN cần bám sát các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, tập trung vào các lĩnh vực KHCN cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Đưa hoạt động KHCN vào xúc tiến thương mại, chuyển đổi số. Cần kết nối với các trường học để đẩy mạnh chuyển giao các hoạt động KHCN. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý KHCN trên địa bàn tỉnh. Quan tâm, tham mưu UBND tỉnh giải pháp thu hút cán bộ hàng đầu trong nước về tỉnh làm KHCN...  Năm 2022, Sở KHCN triển khai 20 nhiệm vụ mới; thẩm định công nghệ của 39 dự án đầu tư; thẩm định hồ sơ và cấp 58 giấy phép tiến hành công việc bức xạ, 27 chứng chỉ nhân viên bức xạ; công nhận 142 sáng kiến cấp tỉnh... Nhân dịp này, UBND tỉnh công nhận Phòng Quản lý KHCN là tập thể lao động xuất sắc; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN năm 2022. PV