Bộ GD&ĐT phê duyệt 39 tài liệu tiếng Anh dạy ở bậc mầm non

Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt danh mục các tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em bậc mầm non.