Bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên lộ trình chuyển đổi số của tỉnh (ảnh minh họa)

Để tăng cường hơn nữa khả năng phòng chống các nguy cơ tấn công mạng, bao gồm cả việc phục hồi, đưa các hệ thống thông tin trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất khi gặp sự cố tấn công mạng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp nhân dân nắm rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng; vận động người dân chung tay, góp sức thực hiện an toàn, hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp gồm: lực lượng tại chỗ (lớp 1); tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp (lớp 2); tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ (lớp 3); kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia (lớp 4). Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, quán triệt nguyên tắc thủ trưởng các sở, ngành, địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố mất an toàn, an ninh mạng, lộ mất bí mật nhà nước trên không gian mạng tại cơ quan, đơn vị, địa phương…

HÀ KIÊN