Bánh gai có thể kéo dài thời gian sử dụng từ 7-8 ngày

Bánh gai kéo dài thời gian sử dụng làm giảm thiệt hại do hư hỏng. 
Hội đồng nghiệm thu đề tài về bánh gai Chiều 23.3, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu kéo dài thời hạn sử dụng đặc sản bánh gai Ninh Giang Hải Dương" do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Bộ Công thương) thực hiện năm 2021-2022. Ban chủ nhiệm đề tài đã thực hiện tại 3 hộ ở thị trấn Ninh Giang. Để kéo dài thời gian sử dụng, Ban chủ nhiệm đưa thêm vào nguyên liệu làm bánh một số chất như Kali sorbat E202, Axit sorbit E200, Natri erythrobat E316 hoặc phụ gia tổ hợp VMC Anti one, Maltose, Sorbitol E420i, Xanthan Gum E415; rửa lá chuối bằng kali sorbat 1,5% (đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng); đóng gói bằng cách hút chân không.  Đại diện cơ sở thực hiện đề tài phát biểu ý kiến Kết quả, sau 7 ngày bánh có chất lượng tốt, chỉ tiêu vi sinh vật, hóa sinh, năng lượng đạt chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Bình thường bánh gai chỉ có hạn sử dụng trong 3 ngày.  Do tăng thời gian sử dụng nên các cơ sở có thể sản xuất khối lượng bánh nhiều hơn, từ đó tăng lợi nhuận, góp phần giải quyết việc làm cho người dân, giảm thiệt hại do hư hỏng. Ban chủ nhiệm đề tài đề nghị UBND huyện Ninh Giang, Hiệp hội Bánh gai Ninh Giang tiếp nhận quy trình, đẩy mạnh tuyên truyền để người sản xuất bánh gai ứng dụng vào thực tế. PV