Không phải cứ nói đến chất phụ gia thực phẩm là nghĩ rằng nó xấu

Khi nghe đến cụm từ “phụ gia thực phẩm”, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những hoá chất độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và có cái nhìn tiêu cực về thành phần này.