Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại chợ biên giới

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh tổ chức giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại 3 địa phương biên giới: TP Móng Cái, huyện Hải Hà và huyện Bình Liêu.