chuong trinh qua tang cuoc song
Côn gty Sunrise Media
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
31/07 Thứ sáu Đoạn kết của một tình yêu VTV 21:30
30/07 Thứ năm Quan huyện lắm chữ VTV 21:30
29/07 Thứ bốn Chuyện của ông nội VTV 21:30
28/07 Thứ ba Sự tích nước biển có vị mặn VTV 21:30
27/07 Thứ hai Vầng trăng cổ tích VTV 21:30
26/07 Chủ nhật Niềm tin và cơ hội VTV 22:30
25/07 Thứ bảy Bài học từ thủa thơ ấu VTV 22:30
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
24/07 Thứ sáu Đặc trưng của mèo con VTV 21:30
23/07 Thứ năm Gà mẹ và đàn con VTV 21:30
22/07 Thứ bốn Tỳ nữ và con dê VTV 21:30
21/07 Thứ ba Sống thật với chính mình VTV 21:30
20/07 Thứ hai Anh hùng vô danh VTV 21:30
19/07 Chủ nhật Bàn tay ngày xưa VTV 22:30
18/07 Thứ bảy Chú chó nhỏ VTV 22:30