Loạt sai sót của trường bị phụ huynh tố vận động xã hội hóa hơn 300 triệu

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, Sở GD-ĐT Cà Mau đã có thông báo kết quả xác minh nội dung đơn yêu cầu từ phụ huynh học sinh Trường THCS-THPT Tân Lộc (huyện Thới Bình) liên quan đến vụ vận động thu tiền xã hội hóa.

Theo Sở GD-ĐT Cà Mau, phụ huynh đề nghị làm rõ các nội dung Trường THCS-THPT Tân Lộc vận động tiền xã hội hóa năm học 2020-2021, 2021-2022 để mua sắm camera, tivi và một số trang thiết bị. 

Hiệu trưởng giao chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm thu mỗi lớp trên 10 triệu đồng, lấy tổng số học sinh của lớp rồi cào bằng số tiền cho từng em. 

Về nội dung này, Sở GD-ĐT Cà Mau xác định đây là phản ánh đúng. Việc vận động tiền xã hội hóa để mua sắm camera, tivi và một số trang thiết bị khác trong điều kiện dịch bệnh chưa phải là nhu cầu cấp thiết, gây khó khăn cho phụ huynh. 

“Hiệu trưởng giao chỉ tiêu cho giáo viên chủ nhiệm thu mỗi lớp trên 10 triệu là chưa đúng quy định”, Sở GD-ĐT Cà Mau khẳng định. 

Trường THCS-THPT Tân Lộc 

Kết quả xác minh cho thấy, năm học 2020-2021, Trường THCS-THPT Tân Lộc vận động xã hội hóa được 348 triệu đồng; vận động mạnh thường quân được hơn 84 triệu. 

Trong năm học 2021-2022, các con số tương ứng là hơn 383 triệu và hơn 332 triệu. 

Trong năm học này, trường có lập các loại hồ sơ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt công tác vận động xã hội hóa. 

Trường có biên bản tiếp nhận nhưng chưa mở sổ tiếp nhận tài trợ, chưa thực hiện việc công khai và quyết toán nguồn tiền theo quy định. Phiếu thu hỗ trợ làm khung bảng 21 phòng học (bảng trượt) chưa ghi ngày tháng. 

Một số mục chi thiếu chứng từ hoặc chứng từ chưa đúng theo nguyên tắc tài chính; việc công khai, minh bạch và quyết toán nguồn tiền vận động xã hội hóa chưa theo quy định.

"Trong dịch bệnh, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn nên trang bị camera trong phòng học lúc này chưa phải là nhu cầu cấp thiết; chủ yếu để phụ công tác quản lý, đối tượng thụ hưởng không phải học sinh", Sở GD-ĐT Cà Mau kết luận. 

Việc vận động xã hội là trách nhiệm của hiệu trưởng, ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ phối hợp vận động. Do đó, trưởng ban đại diện ký, xác nhận các phiếu chi là chưa đúng theo hướng dẫn quy định. 

Sở cũng cho rằng, việc thu tiền vệ sinh nhà trường có lấy ý kiến và được sự đồng thuận của phụ huynh. Tuy nhiên, việc vận động thu tiền để phục vụ cho việc thuê, mướn dọn dẹp vệ sinh trường lớp (30 triệu chi cho 3 người trong 4 tháng) là vi phạm thông tư của Bộ GD-ĐT. 

Sở GD-ĐT kết luận, việc nhà trường sử dụng đất công làm sân bóng đá, căn tin, quầy văn hóa phẩm, nhà giữ xe khi chưa được phê duyệt đề án là không đúng với quy định của luật Quản lý sử dụng tài sản công. 

Dừng vận động xã hội hóa

Sở GD-ĐT Cà Mau chỉ đạo Trường THCS-THPT Tân Lộc dừng ngay việc vận động xã hội hóa, thu tiền vệ sinh và các khoản thu dịch vụ khác khi chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền. 

Nhà trường khẩn trương lập các đề án có sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở cũng chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh việc các đơn vị có sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa có đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong toàn ngành.

Giám đốc Sở sẽ làm rõ trách nhiệm, xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác quản lý, điều hành đơn vị để xảy ra những vấn đề trên.