Đề xuất Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ ba năm công tác

Bộ Công an đề xuất, sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ ba năm công tác, trường hợp không đủ ba năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Quy định được nêu trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) đang được Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp.

Theo Bộ Công an, hiện nay Luật CAND quy định 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng. Việc triển khai thi hành Luật CAND và các văn bản liên quan, tổ chức bộ máy các cấp công an đã được đổi mới căn bản, toàn diện và sắp xếp tinh gọn theo hướng giảm đầu mối, đơn vị công an các cấp.

Trong đó, hầu hết Thủ trưởng các đơn vị cấp Cục và tương đương cấp Cục trực thuộc Bộ có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, vẫn còn Thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp Cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, việc này đã tạo ra sự thiếu đồng bộ, thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh tương đương.

Việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là cần thiết.

Bổ sung 6 vị trí có cấp hàm cao nhất là cấp tướng

Dự thảo Luật gồm 2 Điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND. Trong đó, sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Đồng thời, dự thảo Luật bổ sung quy định như sau: Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác. 

Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật CAND.

Dự thảo luật cũng đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong CAND. Cụ thể, bổ sung thêm một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng; so với quy định hiện hành, dự thảo luật đã bổ sung thêm đối tượng là sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ngoài ra, bổ sung thêm 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng (tăng từ 157 vị trí lên 162 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng).

Bổ sung quy định Trưởng Công an thành phố thuộc TP trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25 theo hướng quy định Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an TP thuộc TP trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Thiếu tướng không quá 162 vị trí

Theo dự thảo Luật của Bộ Công an thì số lượng Thiếu tướng không được quá 162 vị trí. Bao gồm:

Cục trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương; Giám đốc Công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11 vị trí.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng không quá ba vị trí.

Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá bốn vị trí, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá ba vị trí.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, không quá ba vị trí/đơn vị.

Sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương.

Bổ sung thêm đối tượng là Phó Cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Số lượng không quá hai vị trí.