Châu Thành: Tổng số đã tiêm mũi 2 đạt 24,89% so với tổng số dân trên 18 tuổi 

BTNO - Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Châu Thành, từ tháng 4.2021 đến ngày 30.9.2021, huyện được phân bổ 38.772 liều, ngành Y tế đã tổ chức tiêm cho người dân đạt 100% số liều phân bổ.

Châu Thành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân

Từ đầu tháng 10 đến nay, huyện tiếp tục được phân bổ 4 đợt với 95.690 liều vaccine các loại. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức tiêm mũi 2 cho 30.274 người đạt 24,89%; tiêm mũi cho 169.153 người đạt 56,86% so với tổng số dân trên 18 tuổi.

Gia Hân