Vận động thể thao liên tục và cách bù nước bù khoáng nhanh chóng

Sau khi vận động, cơ thể thường đổ rất nhiều mồ hôi kéo theo các khoáng chất cần thiết của cơ thể, cần được bù đắp nước và khoáng để trở lại trạng thái bình thường.