Vì sao dơi có thể tạo ra virus chết người?

Dơi là động vật có vú hiếm hoi biết bay và chính sự tiến hóa đó đã tạo ra những virus có thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt.
Vì sao dơi có thể tạo ra virus chết người?     Vì sao dơi có thể tạo ra virus chết người?

Video: Smithsonian Channel