Nữ chủ cửa hàng vô tư giật súng của tên cướp vì tưởng đồ giả

Thấy tên cướp không bịt mặt và tưởng hắn cầm súng giả, nữ chủ cửa hàng chống trả quyết liệt và giằng được súng từ tay tên cướp.

 

Đ.T(tổng hợp)

 Trúng đạn vì cướp nhầm nữ sĩ quan cảnh sát

Trúng đạn vì cướp nhầm nữ sĩ quan cảnh sát

Hai tên cướp có vũ trang không ngờ những người bị chúng tấn công là hai sĩ quan cảnh sát cận vệ thị trưởng thành phố.