Sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới 2021-2026 

BTN - Sáng 25.11, tại hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh (khoá IV) nhiệm kỳ 2021-2026. Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 9 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Hội Khuyến học tỉnh sẽ tham dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Đại hội có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng 160 đại biểu tham dự Đại hội ở 9 điểm cầu trực tuyến.

Trong nhiệm kỳ qua, dù bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội Khuyến học vẫn cố gắng, tiếp tục duy trì và phát triển toàn diện các lĩnh vực hoạt động khuyến học, khuyến tài; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III, vượt cả các chỉ tiêu của Trung ương Hội đề ra.

Trong đó, Hội tập trung thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20.2.2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư số 44/2014/BGDĐT ngày 12.12.2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã với nhiều mô hình học tập thiết thực.

Với sự ủng hộ, tích cực tham gia của các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đoàn thể và nhân dân, các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan, vượt kế hoạch do Trung ương đề ra, cụ thể: mô hình Gia đình học tập đạt 94,64%; Dòng họ học tập đạt 96,09%; Cộng đồng học tập (ấp, khu phố) đạt 98,46%; Đơn vị học tập đạt 99,49%; Cộng đồng học tập (xã, phường) đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh triển khai thí điểm việc xây dựng mô hình “Công dân học tập” của Trung ương hội Khuyến học Việt Nam tại thành phố Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu và thị xã Trảng Bàng. Đến nay, toàn tỉnh có 1.319 điểm xây dựng mô hình Công dân học tập, trong đó có 3 huyện, thị xã, thành phố; 94 xã; 940 gia đình và 282 đơn vị xã quản lý.

Về công tác xây dựng, phát triển Quỹ Khuyến học và thực hiện khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ phát triển giáo dục, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội vận động được trên 354 tỷ đồng, đạt bình quân 62.436 đồng/dân, trong đó, Tỉnh hội vận động hơn 38 tỷ đồng, cấp huyện và cơ sở hơn 316 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ Khuyến học, khuyến tài, Hội đã hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó; khen thưởng, động viên học sinh có thành tích cao trong học tập, góp phần quan trọng thực hiện an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trong đó, đã trao tặng 374.000 suất học bổng, hơn 7.000 chiếc xe đạp, 2,8 triệu quyển tập học sinh và hỗ trợ xây dựng 38 mái ấm cho giáo viên nghèo với tổng số tiền 212 tỷ đồng.

Đặc biệt, để phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài trong các tầng lớp nhân dân, Hội xây dựng mô hình Nuôi heo đất tiết kiệm và các hình thức khác. Kết quả, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh nuôi được 542.000 con heo đất tiết kiệm, thu tiền hơn 60 tỷ đồng. Đây là một mô hình khuyến học, khuyến tài mang lại hiệu quả lớn, cần nhân rộng và phát huy mạnh mẽ.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đóng góp vào kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương của cán bộ, hội viên, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh.

Các cấp Hội đã củng cố, phát triển mạnh, rộng khắp 100% các xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố, các cơ quan, đơn vị, trường học. Tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, hỗ trợ học bổng cho học sinh... góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục, tạo điều kiện để mọi người, mọi nhà, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp Hội tích cực thực hiện tốt các phương hướng đã đề ra tại Đại hội; tiếp tục phát huy kết quả trong thời gian vừa qua, đồng thời quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 35 uỷ viên; bầu Ban Thường vụ gồm 6 uỷ viên, ông Lê Minh Trọng đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; bà Mai Thị Lệ, bà Tiêu Thị Minh Nguyệt và ông Phạm Ngọc Hải đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, Trung ương hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua 5 năm, giai đoạn 2016-2020 cho Hội Khuyến học tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; trao 4 kỷ niệm chương và bằng khen cho 6 tập thể, 22 cá nhân có thành tích đóng góp vào công tác khuyến học trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ngọc Bích