Hòa Thành: Trao học bổng cho 9 nữ sinh học giỏi 

BTNO - Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành vừa phối hợp Hội khuyến học thị xã tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh nữ học giỏi năm học 2021-2022, trong các gia đình sinh hai con một bề là gái.

Trao học bổng cho các em học sinh nữ.

Có 9 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được trao cho các nữ sinh, với tổng chi phí 9 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí của Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh.

Qua đó, nhằm động viên, khuyến khích các gia đình cùng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình nói chung và việc thực hiện quy định pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh trong giai đoạn hiện nay.

Võ Liêm