Góp phần tích cực xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập 

BTN - Nhân dịp Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các em học sinh huyện Gò Dầu. Ảnh: Công Kha (chụp ngày 28.8.2020)

Sáng 25.11, tại hội trường Tỉnh uỷ, Hội Khuyến học tỉnh sẽ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến, gồm điểm cầu của tỉnh và 8 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố.

Dự kiến đại biểu dự tại điểm cầu của tỉnh là 70 người, gồm 38 Uỷ viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, 17 đại biểu dự kiến tham gia Ban Chấp hành mới, 6 đại biểu khách mời, 9 đại biểu thuộc đoàn đại biểu khuyến học thành phố Tây Ninh.

Đại hội sẽ tổng kết công tác hoạt động khuyến học nhiệm kỳ III, đề ra phương hướng nhiệm kỳ IV; bầu Ban Chấp hành khoá mới, bầu Ban Kiểm tra, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI (diễn ra vào ngày 30.11 và 1.12, tại Hà Nội) và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức xã hội, tập hợp các lực lượng xã hội và công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước và nước ngoài tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập khu vực và quốc tế.

Tại Tây Ninh, những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh luôn được quan tâm, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn không ngừng củng cố và phát triển. Đến nay, tổ chức Hội Khuyến học đã phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh.

Các mô hình học tập; phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ phát triển giáo dục… đã lan toả mạnh mẽ, tạo được sự đồng tình, ủng hộ trong nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” do Chính phủ ban hành vào năm 2014 (theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20.2.2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Nhân dịp Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới, nhất là việc tổ chức thực hiện Kết luận số 49 KL/TW của Ban Bí thư ngày 10.5.2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Vượt các chỉ tiêu của Trung ương Hội đề ra

Phóng viên: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dịch bệnh Covid-19 xảy ra, ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh đã vượt qua khó khăn để thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III, vượt cả các chỉ tiêu Trung ương Hội đề ra. Xin chúc mừng Chủ tịch! Theo Chủ tịch, giải pháp hoặc yếu tố nào giúp Hội đạt được những thành tựu này?

Chủ tịch Lê Minh Thành:

Trong những năm qua, công tác khuyến học của tỉnh ta luôn đạt được những thành tích rất đáng tự hào, nhất là trong nhiệm kỳ III, các chỉ tiêu đạt được vượt cả chỉ tiêu do Trung ương Hội đề ra. Để có thành quả này, Hội đã có nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào 4 giải pháp chính: Một là, tăng cường công tác thi đua, khen thưởng.

Đây là động lực thúc đẩy phát triển phong trào khuyến học bền vững nhiều năm liền. Tỉnh hội đã xây dựng và ban hành các tiêu chí thi đua cụ thể, sát thực với tình hình địa phương; đồng thời có tổ chức sơ kết, tổng kết để kịp thời khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào.

Hai là, Tỉnh hội thường xuyên quán triệt, tuyên truyền cho hội viên, quần chúng hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân.

Ba là, thường xuyên củng cố Ban xây dựng xã hội học tập các cấp, trong thành phần của Ban cơ cấu một vị phó chủ tịch UBND để đại diện Nhà nước tham gia chỉ đạo hoạt động.

Bốn là, đội ngũ cán bộ Hội các cấp luôn năng nổ, nhiệt tình, đầy trách nhiệm.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.272 chi hội (trong đó chi hội ấp, khu phố 100%, chi hội trường học 100%), 8.292 Ban khuyến học khu dân cư. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã phát triển mới 205.343 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 580.000 người, đạt tỷ lệ 50,43% dân số trong tỉnh, vượt chỉ tiêu Hội Khuyến học Việt Nam đề ra đến năm 2020 có tỷ lệ hội viên đạt 20% dân số.

Việc xây dựng các mô hình học tập, kết quả cũng vượt chỉ tiêu của Trung ương giao, như Gia đình học tập đạt 94,64% tổng số hộ gia đình, Dòng họ học tập đạt 96,09% tổng số dòng họ, Đơn vị học tập đạt 99,49% tổng số đơn vị; Cộng đồng học tập ấp, khu phố đạt 98,46% tổng số ấp, khu phố; Cộng đồng học tập xã, phường, thị trấn được công nhận đạt 100% tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, công tác thu hội phí hội viên ở Tây Ninh luôn đứng đầu cả nước, đạt trên 91% tổng số hội viên. Trong nhiệm kỳ III, thu hội phí đạt hơn 28 tỷ đồng. Số tiền này được các cấp Hội giữ lại, không điều tiết về trên để phục vụ cho hoạt động chung của Hội.

Sử dụng hiệu quả mọi nguồn tài trợ

Phóng viên: Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, phát triển Quỹ Khuyến học và thực hiện khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ phát triển giáo dục đã được Hội tiếp tục triển khai đạt hiệu quả. Chủ tịch có thể cho biết thêm về hoạt động này?

Chủ tịch Lê Minh Thành:

Phương châm của Tỉnh hội xuyên suốt nhiều năm qua là vận động gắn liền với sử dụng công khai, minh bạch, dân chủ đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tất cả các mạnh thường quân nói chung (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh…) khi tham gia đóng góp đều mong sự hỗ trợ của mình đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Hội chỉ đóng vai trò là “cầu nối”. Vì vậy, sau khi vận động, Tỉnh hội đều mời mạnh thường quân đến trao trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Chính điều này tạo niềm tin rất lớn đối với mạnh thường quân. Đồng thời, Hội còn đề nghị lãnh đạo tỉnh có hình thức khen thưởng kịp thời cho những mạnh thường quân tích cực với phong trào khuyến học, khuyến tài.

Hai năm qua, tuy dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng các mạnh thường quân vẫn sẵn lòng đồng hành cùng Hội. Nguồn vận động của các cấp Hội luôn dồi dào, vượt chỉ tiêu đề ra. Tôi cho đây là một thành công rất lớn của Hội.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ III, các cấp Hội đã vận động Quỹ Khuyến học được hơn 390 tỷ đồng, đạt bình quân hơn 62.000 đồng/dân. Nhờ nguồn quỹ này, các cấp Hội đã trao hơn 374.000 suất học bổng, tặng 7.072 chiếc xe đạp, hơn 2,8 triệu quyển tập… với tổng số tiền trên 212 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn hỗ trợ ngành Giáo dục sửa chữa trường lớp, xây tặng 38 mái ấm cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn… với số tiền gần 40 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội còn vận động gây Quỹ Khuyến học do nhân dân quản lý qua mô hình Nuôi heo đất tiết kiệm và các hình thức khác (như: Ao cá khuyến học, Vườn cây khuyến học…).

Nguồn quỹ này giúp người dân chủ động chăm lo việc học của con em mình, thực hiện đúng tinh thần khuyến học là phong trào của toàn dân. Kết quả, toàn tỉnh nuôi được 542.000 con heo đất tiết kiệm, thu được khoảng 60 tỷ đồng. Đây là mô hình khuyến học, khuyến tài mang lại hiệu quả, cần nhân rộng và phát huy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Tập trung xây dựng mô hình “Công dân học tập”

Phóng viên: Trong dự thảo phương hướng nhiệm kỳ IV có đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có nhiệm vụ triển khai đại trà xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Xin Chủ tịch thông tin thêm về danh hiệu mới này?

Chủ tịch Lê Minh Thành:

Đây là danh hiệu mới được đề cập đến trong Kết luận 49 KL/TW ngày 10.5.2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Quyết định 489 của Chính phủ về kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư.

Tháng 10.2020, Trung ương Hội Khuyến học có chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình “Công dân học tập”. Tây Ninh chọn 3 địa phương làm điểm của tỉnh (gồm thành phố Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu và thị xã Trảng Bàng); các huyện, thị còn lại chọn điểm triển khai. Kết quả, toàn tỉnh chọn 1.319 điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” gồm 3 huyện, thị xã, thành phố; 94 xã, 940 gia đình và 282 đơn vị xã quản lý.

Hiện nay, Hội khuyến học các cấp kiểm tra xét đề nghị công nhận “Công dân học tập” và sơ kết thí điểm việc thực hiện này. Trong nhiệm kỳ tới, Hội đặt ra mục tiêu triển khai đại trà việc thực hiện mô hình này khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiêu chí công nhận danh hiệu “Công dân học tập”; phấn đấu đến năm 2026 sẽ có 25% tổng số cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu này.

Góp phần xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập

Phóng viên: Công tác khuyến học, khuyến tài phải không ngừng được đẩy mạnh, việc xây dựng xã hội học tập không ngừng được củng cố và hoàn thiện. Đây là phương hướng chung cho nhiệm kỳ tới. Chủ tịch có tâm niệm gì trước nhiệm kỳ mới lần này?

Chủ tịch Lê Minh Thành:

Trước tiên, các cấp Hội phải quán triệt sâu sắc và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Hội Khuyến học Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Kế đến là quán triệt và tổ chức thực hiện đại trà Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 489 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động thực hiện Kết luận 49 của Ban Bí thư, trong đó chú trọng xây dựng mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”. Đây chính là tiền đề, nền tảng để từng bước xây dựng “Huyện học tập”, “Tỉnh học tập” và tiến tới là góp phần xây dựng thành công xã hội học tập.

Tiếp theo là tập trung thực hiện Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ ngày 25.5.2021 về việc đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 44 của Bộ GD&ĐT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2030. Các nhiệm vụ khác là nhiệm vụ thường xuyên, Hội cũng cần quan tâm thực hiện tốt.

Khuyến học là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho Hội làm nòng cốt thực hiện. Trước yêu cầu phát triển của đất nước và sự nghiệp trồng người, nhằm hướng đến một xã hội học tập và nền kinh tế tri thức, các cấp Hội và hội viên cần phải nỗ lực sáng tạo và tâm huyết nhiều hơn nữa để tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội IV đề ra.

Song song đó, tôi mong các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thiết thực để huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia nhiệt tình công tác chung có ý nghĩa to lớn và hết sức quan trọng này.

Phóng viên: Xin cảm ơn Chủ tịch!

Kim Ngân

(thực hiện)

Trong nhiệm kỳ qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh vinh dự nhận nhiều hình thức khen thưởng của Trung ương và địa phương như sau:

1 Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước

9 Cờ thi đua xuất sắc của TW Hội Khuyến học Việt Nam

5 Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

406 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học

163 Bằng khen của TW Hội Khuyến học Việt Nam

50 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

92 giấy khen của Tỉnh hội.

(Trích Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh lần IV, nhiệm kỳ 2021-2026)