Buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và tâm huyết của người thầy đam mê khoa học

Phía sau buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đang sử dụng ở Lào Cai là tâm huyết của những người thầy mang trong mình niềm đam mê khoa học cháy bỏng.