Bộ GD&ĐT giảm tải nhiều nội dung học khi học sinh chưa thể đến trường

Bộ GD&ĐT giảm tải nhiều nội dung trong chương trình học cấp tiểu học và yêu cầu các trường, giáo viên lên kế hoạch dạy phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021 - 2022 nhằm ứng phó với dịch COVID- 19. Trong đó, Bộ GD&ĐT đưa ra nhiều nội dung được giảm tải ở các môn học, giúp giáo viên và nhà trường linh hoạt trong việc lên kế hoạch giảng dạy, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương.

Đối với lớp 1, lớp 2, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện nghiên cứu chương trình môn học, các mạch nội dung, kiến thức, chủ đề học tập và nội dung trong sách giáo khoa. Từ đó xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt.

Các trường cần ưu tiên tổ chức dạy học các nội dung hình thành kiến thức mới, các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc. Việc sắp xếp các chủ đề học tập cần thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hoặc có thể hướng dẫn cho học sinh tự học với sự hỗ trợ của phụ huynh. Thời gian dạy phù hợp với từng hình thức dạy học và không gây áp lực đối với học sinh; đảm bảo cuối năm học đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình.

Bộ GD&ĐT giảm tải nhiều nội dung học khi học sinh chưa thể đến trường - 1

Giáo viên dạy học lớp 1. (Ảnh minh hoạ)

Bộ cũng đưa ra các hướng dẫn cho giáo viên trong việc tích hợp các nội dung môn học và tinh giản những bài tập khó, bài tập yêu cầu kỹ năng tổng hợp.

Ở môn Tiếng Việt 1, Bộ GD&ĐT cho phép giáo viên chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học sao cho đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt của môn học. Tránh tình trạng học sinh không biết đọc, không biết viết tiếng Việt khi lên lớp 2.

Với môn học khác, trong một vài chủ đề học tập, giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh để hướng dẫn các em thực hành yêu cầu cần đạt. Thầy cô linh hoạt thay đổi kế hoạch dạy học môn học để tổ chức dạy học một số chủ đề tại nhà trường.

Với lớp 3, 4, 5, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, mức độ cần đạt của từng khối lớp để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, nhất là những địa bàn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, các trường tinh giản theo các hướng: giảm mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với từng môn học; giảm nội dung trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kỹ năng ở từng lớp; giảm nội dung trùng lặp trong môn học và giữa các môn học. Đồng thời tích hợp các nội dung trong môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định của chương trình.

Trong hướng dẫn, Bộ GD&ĐT đưa ra nhiều nội dung bài học đã được giảm yêu cầu cần đạt, giảm bài tập, ghép thành chủ đề, cho phép giáo viên lựa chọn một trong số các nội dung tương đương để dạy học, hoặc yêu cầu học sinh tự học ở nhà.