Bài toán điền số gây tranh cãi

Người chơi cần tìm quy luật của bài toán để điền số thích hợp vào chỗ trống.

Bài toán như sau:

Cho 3 + 5 = 16

4 + 7 = 30

Vậy 1 + 1 bằng bao nhiêu?

Bài toán điền số gây tranh cãi - 1

Bài toán từng được đăng tải trên trang MindYourDecisions và thu hút hơn 1.200 bình luận. Theo bạn, đáp án đúng cho bài toán trên là bao nhiêu?