447 nhà khoa học được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư

Năm 2021, 447 ứng viên đạt tiêu chuẩn được đề nghị xét công nhận chức danh phó giáo sư và giáo sư.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. 

Danh sách năm nay có 447 ứng viên (năm 2020: 542 ứng viên) được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư (66 ứng viên GS và 381 ứng viên PGS) tại 25 ngành, liên ngành. Số ứng viên giáo sư nhiều nhất là ngành Y học (10), Vật lý (9); ứng viên phó giáo sư nhiều nhất ngành Kinh tế (51) và Y học (47). 

STTNgànhỨng viên GSỨng viên PGS
1 Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản18
2Cơ học10
3Cơ khí - Động lực323
4Công nghệ Thông tin314
5Dược học211
6Điện - Điện tử - Tự động hóa422
7Giao thông Vận tải 117
8Giáo dục học06
9Hóa học - Công nghệ thực phẩm440
10Khoa học Trái đất - Mỏ  48
11Kinh tế 551
12Luật học18
13Luyện kim  03
14Ngôn ngữ học02
15Nông nghiệp - Lâm nghiệp213
16Sinh học417
17Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học 02
18Tâm lý học 07
19Thủy lợi22
20Toán học421
21Triết học-Xã hội học-Chính trị học  28
22Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao  316
23Vật lý922
24Xây dựng - Kiến trúc113
25Y học1047
 Tổng66381

Năm 2020, 87 hội đồng giáo sư cơ sở với 542 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó 77 ứng viên giáo sư, 465 ứng viên phó giáo sư. Hội đồng Giáo sư cơ sở thông qua 457 ứng viên, trong đó 67 ứng viên giáo sư, 390 ứng viên phó giáo sư. Tuy nhiên, 7 người sau đó xin rút.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học,… 357 ứng viên (40 ứng viên giáo sư, 317 ứng viên phó giáo sư) từ 27 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Kết quả, 339 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các hội đồng giáo sư cơ sở là 62,55% (tỉ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 50,65%, ứng viên phó giáo sư là 64,52%).