Tiến hành cách ly phòng, chống dịch 145 lưu học sinh Lào nhập cảnh vào Việt Nam

02 tháng 07 2020

Toàn bộ lưu học sinh Lào nhập cảnh được tổ chức phun khử trùng, đo thân nhiệt, thăm khám sức khỏe, khai báo y tế, tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch...

Sau khi hoàn thành các thủ tục, toàn bộ lưu học sinh được lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu Nậm Cắn tổ chức đưa đi cách ly tại các địa điểm cách ly tập trung phòng, chống dịch theo quy định.

Tin liên quan