Chuẩn bị chu đáo nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính

02 tháng 07 2020

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại thành phố Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, Bộ Tham mưu, BĐBP Hải Phòng và các đơn vị chức năng đã báo cáo về quá trình triển khai nội dung, chương trình phục vụ cho Đoàn kiểm tra một cách cụ thể, chi tiết. Qua đó, mọi tài liệu, văn kiện, chương trình, kịch bản, phim phóng sự, trình chiếu powerpoint, báo cáo tóm tắt tổng kết công tác cải cách hành chính của BĐBP… đã được chuẩn bị chu đáo.

Sau khi nghe báo cáo, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu BĐBP Hải Phòng và các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung kiểm tra đảm bảo tính chính xác, khách quan; cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, để bảo đảm việc kiểm tra mang tính toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm.

Tin liên quan