Bốn giờ làm triệu phú

Bốn giờ làm triệu phú 2452

Ngày phát sóng: 14/05/2016
Tuyết rơi mùa hạ

Tuyết rơi mùa hạ 1939

Ngày phát sóng: 16/05/2016
Mùa chim én bay

Mùa chim én bay 2137

Ngày phát sóng: 17/05/2016
Đôi câu đối

Đôi câu đối 2098

Ngày phát sóng: 18/05/2016
Những mảnh ghép từ chiếc bình vỡ

Những mảnh ghép từ chiếc bình vỡ 2796

Ngày phát sóng: 19/05/2016
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa 3604

Ngày phát sóng: 20/05/2016
Một câu chuyện tình

Một câu chuyện tình 4795

Ngày phát sóng: 21/05/2016
Người họa sĩ của cuộc đời

Người họa sĩ của cuộc đời 1611

Ngày phát sóng: 28/06/2016
Nữ luật sư và tên tội phạm

Nữ luật sư và tên tội phạm 2021

Ngày phát sóng: 29/06/2016
Trái sầu riêng

Trái sầu riêng 1679

Ngày phát sóng: 01/07/2016
Cha dượng và lễ đường

Cha dượng và lễ đường 1634

Ngày phát sóng: 02/07/2016
Chứng cứ ngoại tình

Chứng cứ ngoại tình 2201

Ngày phát sóng: 03/07/2016
Chuyện chiếc kim giây

Chuyện chiếc kim giây 2069

Ngày phát sóng: 04/07/2016
Dạy con

Dạy con 1863

Ngày phát sóng: 05/07/2016
chung cu quang an tay ho