Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
29/09/2016 Thứ năm SINH NHẬT CỦA BA VTV 21:30
28/09/2016 Thứ bốn Tình bạn VTV 21:30
27/09/2016 Thứ ba Đổi vé VTV 21:30
27/09/2016 Thứ ba Xích đu tình yêu VTV 21:30
27/09/2016 Thứ ba Xích đu tình yêu VTV 21:30
25/09/2016 Chủ nhật Ra đường đòi áo VTV 22:30
24/09/2016 Thứ bảy Bữa tiệc ra mắt VTV 22:30
23/09/2016 Thứ sáu PHÁP SƯ KHỈ VTV 21:30
22/09/2016 Thứ năm TRỒNG LẠI ĐỒNG HOA TAM GIÁC MẠCH VTV 21:30
21/09/2016 Thứ bốn CON MUỐN GIỐNG BA VTV 21:30
20/09/2016 Thứ ba Mùa hoa dã quỳ VTV 21:30
19/09/2016 Thứ hai Như những ngày đầu tiên VTV 21:30
18/09/2016 Chủ nhật Phóng viên thực tập VTV 22:30
17/09/2016 Thứ bảy Ông già noel của con VTV 22:30
16/09/2016 Thứ sáu Khỉ con lý luận VTV 21:30
15/09/2016 Thứ năm VƯƠNG QUỐC ỐC SÊN VTV 21:30
14/09/2016 Thứ bốn ĐẠO CHÍCH VTV 21:30
13/09/2016 Thứ ba MÁY DỊCH CHUYỂN THỜI GIAN VTV 21:30
12/09/2016 Thứ hai CÁNH CỬA MỚI VTV 21:30
11/09/2016 Chủ nhật CHA MẸ VÀ NGƯỜI YÊU VTV 22:30
10/09/2016 Thứ bảy CUỘC CHIẾN NGOÀI HIÊN VTV 22:30
09/09/2016 Thứ sáu CÂY ĐÀN CŨ VTV 21:30
08/09/2016 Thứ năm Đôi giày yêu thương VTV 21:30
07/09/2016 Thứ bốn Người thầy kỳ lạ VTV 21:30
06/09/2016 Thứ ba Chuyến tàu đặc biệt VTV 21:30
04/09/2016 Chủ nhật Ngựa mẹ ngựa con VTV 22:30
03/09/2016 Thứ bảy Chiếc tủ lạnh cũ VTV 22:30
02/09/2016 Thứ sáu Hai cành đào VTV 21:30
01/09/2016 Thứ năm Chiếc quạt nan VTV 21:30
31/08/2016 Thứ bốn Bản sao VTV 21:30
chung cu quang an tay ho