Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
26/10/2017 Thứ năm Quà tặng cuộc sống - CHUYẾN TAXI ĐẶC BIỆT - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam VTV 21:30
25/10/2017 Thứ bốn Quà tặng cuộc sống - NỖI NIỀM CỦA RECK - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
24/10/2017 Thứ ba Quà tặng cuộc sống - MÁI TÓC GIẢ - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
23/10/2017 Thứ hai Quà tặng cuộc sống - TƯỜNG NHÀ CÓ HOA - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
22/10/2017 Chủ nhật Quà tặng cuộc sống - NGỌC LỤC BẢO - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 22:30
21/10/2017 Thứ bảy Quà tặng cuộc sống - ĐÔI GIÀY CHO VỢ - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 22:30
20/10/2017 Thứ sáu Quà tặng cuộc sống - CON GÁI CỦA BA - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
19/10/2017 Thứ năm Quà tặng cuộc sống - ĐỢI ĐẾN KHI NÀO - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
18/10/2017 Thứ bốn Quà tặng cuộc sống - BÍ MẬT - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
17/10/2017 Thứ ba Quà tặng cuộc sống - ĐỊA ĐẠO CỦA CHUỘT CON - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam VTV 21:30
16/10/2017 Thứ hai Quà tặng cuộc sống - BỒ CÔNG ANH - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
15/10/2017 Chủ nhật Quà tặng cuộc sống - KIẾN NÂU KIẾM MỒI - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 22:30
14/10/2017 Thứ bảy Quà tặng cuộc sống - VẺ ĐẸP NHÂN TẠO - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 22:30
13/10/2017 Thứ sáu Quà tặng cuộc sống - CHIẾC THÙNG GỖ - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
12/10/2017 Thứ năm Quà tặng cuộc sống - THIÊN LỸ MÃ TÌM NGƯỜI - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam VTV 21:30
11/10/2017 Thứ bốn Quà tặng cuộc sống - ĐIỀU ƯỚC ĐẶC BIỆT - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
10/10/2017 Thứ ba Quà tặng cuộc sống - MỘT NGƯỜI TỐT - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
09/10/2017 Thứ hai Quà tặng cuộc sống - MỘT NGƯỜI TỐT - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
08/10/2017 Chủ nhật Quà tặng cuộc sống - CÂY TRẠNG NGUYÊN TRONG NẮNG - Phim hoạt hình hay nhất - Phim hoạt hình Việt Nam VTV 22:30
07/10/2017 Thứ bảy Quà tặng cuộc sống - CUỘC CHIẾN TRONG BẾP - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam VTV 22:30
06/10/2017 Thứ sáu Quà tặng cuộc sống - VẸT VÀ CHIM SẺ - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
05/10/2017 Thứ năm Quà tặng cuộc sống - VỊ KHÁCH GIÀ KHÓ TÍNH - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam VTV 21:30
04/10/2017 Thứ bốn Quà tặng cuộc sống - ỨNG CỬ VIÊN SÁNG GIÁ - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam VTV 21:30
03/10/2017 Thứ ba Quà tặng cuộc sống - TẤM LÒNG TRẺ THƠ - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
02/10/2017 Thứ hai Quà tặng cuộc sống - MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
01/10/2017 Chủ nhật Quà tặng cuộc sống - NGÔI NHÀ KỶ NIỆM - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 22:30
30/09/2017 Thứ bảy Quà tặng cuộc sống - TÓC HÁT - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 22:30
29/09/2017 Thứ sáu Quà tặng cuộc sống - MƯA BỤI - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
28/09/2017 Thứ năm Quà tặng cuộc sống - CHÚ NGỰA CHIẾN - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam 2017 VTV 21:30
27/09/2017 Thứ bốn Quà tặng cuộc sống - MỤC TIÊU VÀ NGOẠI CẢNH - Phim hoạt hình hay nhất 2017 - Phim hoạt hình Việt Nam VTV 21:30
chung cu quang an tay ho