Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
11/08/2015 Thứ ba Sự tích con muỗi VTV 21:30
10/08/2015 Thứ hai Từng này đâu có đủ VTV 21:30
09/08/2015 Chủ nhật Ba chàng thợ xây VTV 22:30
08/08/2015 Thứ bảy Cứ tưởng thế nào VTV 22:30
07/08/2015 Thứ sáu Lỗi tại ai VTV 21:30
06/08/2015 Thứ năm Bạn cũ của mẹ VTV 21:30
05/08/2015 Thứ bốn Học làm sang VTV 21:30
04/08/2015 Thứ ba Lũ ruồi phiền toái VTV 21:30
03/08/2015 Thứ hai Lão ngày dài VTV 21:30
02/08/2015 Chủ nhật Lựa chọn từ trái tim VTV 22:30
01/08/2015 Thứ bảy Bạn hay thù VTV 22:30
31/07/2015 Thứ sáu Đoạn kết của một tình yêu VTV 21:30
30/07/2015 Thứ năm Quan huyện lắm chữ VTV 21:30
29/07/2015 Thứ bốn Chuyện của ông nội VTV 21:30
28/07/2015 Thứ ba Sự tích nước biển có vị mặn VTV 21:30
27/07/2015 Thứ hai Vầng trăng cổ tích VTV 21:30
26/07/2015 Chủ nhật Niềm tin và cơ hội VTV 22:30
25/07/2015 Thứ bảy Bài học từ thủa thơ ấu VTV 22:30
24/07/2015 Thứ sáu Đặc trưng của mèo con VTV 21:30
23/07/2015 Thứ năm Gà mẹ và đàn con VTV 21:30
22/07/2015 Thứ bốn Tỳ nữ và con dê VTV 21:30
21/07/2015 Thứ ba Sống thật với chính mình VTV 21:30
20/07/2015 Thứ hai Anh hùng vô danh VTV 21:30
19/07/2015 Chủ nhật Bàn tay ngày xưa VTV 22:30
18/07/2015 Thứ bảy Chú chó nhỏ VTV 22:30
17/07/2015 Thứ sáu Quả báo VTV 21:30
15/07/2015 Thứ bốn Chữa bệnh VTV 21:30
14/07/2015 Thứ ba Cuộc viễn hành VTV 21:30
13/07/2015 Thứ hai Món quà của bà VTV 21:30
12/07/2015 Chủ nhật Người thương nhân và bà già VTV 22:30
chung cu quang an tay ho