Ngày
Thứ
Tên phim
Kênh
Giờ
08/05/2017 Thứ hai Món Quà Tình BẠn VTV 21:30
07/05/2017 Chủ nhật Lễ cưới đặt biệt VTV 22:30
06/05/2017 Thứ bảy Thời gian của thỏ con VTV 22:30
05/05/2017 Thứ sáu Chú chó tình nghĩa VTV 21:30
04/05/2017 Thứ năm Vệ sỹ dế mèn VTV 21:30
03/05/2017 Thứ bốn Lòng tốt của quân VTV 21:30
02/05/2017 Thứ ba Tâm nguyện của con VTV 21:30
01/05/2017 Thứ hai Gian ngoan lắm ai ơi VTV 21:30
30/04/2017 Chủ nhật Hoa thạch thảo đến muộn VTV 22:30
30/04/2017 Chủ nhật Hoa thạch thảo đến muộn VTV 22:30
29/04/2017 Thứ bảy Bầu trời và chiếc lồng VTV 22:30
29/04/2017 Thứ bảy Bầu trời và chiếc lồng VTV 22:30
28/04/2017 Thứ sáu Món Quà cưới đặc biệt VTV 21:30
12/04/2017 Thứ bốn Chiếc Thùng Gỗ VTV 21:30
11/04/2017 Thứ ba Thiên lý mã tìm người VTV 21:30
10/04/2017 Thứ hai Tấm lòng trẻ thơ VTV 21:30
09/04/2017 Chủ nhật Một người tốt VTV 22:30
08/04/2017 Thứ bảy Mất mát VTV 22:30
07/04/2017 Thứ sáu Kỳ tích ở Disneyland VTV 21:30
07/04/2017 Thứ sáu Mất mát VTV 21:30
06/04/2017 Thứ năm Chú ngựa chiến VTV 21:30
05/04/2017 Thứ bốn Ly và lan VTV 21:30
04/04/2017 Thứ ba Cô gái út hiếu thảo VTV 21:30
03/04/2017 Thứ hai Mắt bão VTV 21:30
02/04/2017 Chủ nhật Chiếc bình thần kỳ VTV 22:30
01/04/2017 Thứ bảy Dâu cả và dâu thứ VTV 22:30
31/03/2017 Thứ sáu Chiếc bánh không ngủ yên VTV 21:30
30/03/2017 Thứ năm Mười phần trăm VTV 21:30
29/03/2017 Thứ bốn Câu hỏi khó nhất VTV 21:30
26/03/2017 Chủ nhật Giàn sử quân tử nơi ngỗ vắng VTV 22:30
chung cu quang an tay ho