chuong trinh qua tang cuoc song
Côn gty Sunrise Media
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
26/07 Chủ nhật Niềm tin và cơ hội VTV 22:30
25/07 Thứ bảy Bài học từ thủa thơ ấu VTV 22:30
24/07 Thứ sáu Đặc trưng của mèo con VTV 21:30
23/07 Thứ năm Gà mẹ và đàn con VTV 21:30
22/07 Thứ bốn Tỳ nữ và con dê VTV 21:30
21/07 Thứ ba Sống thật với chính mình VTV 21:30
20/07 Thứ hai Anh hùng vô danh VTV 21:30
Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
19/07 Chủ nhật Bàn tay ngày xưa VTV 22:30
18/07 Thứ bảy Chú chó nhỏ VTV 22:30
17/07 Thứ sáu Quả báo VTV 21:30
15/07 Thứ bốn Chữa bệnh VTV 21:30
14/07 Thứ ba Cuộc viễn hành VTV 21:30
13/07 Thứ hai Món quà của bà VTV 21:30
12/07 Chủ nhật Người thương nhân và bà già VTV 22:30