Một chiều mùa hè

Một chiều mùa hè 2634

Ngày phát sóng: 18/03/2017
Ba đã trở về

Ba đã trở về 2141

Ngày phát sóng: 19/03/2017
Căn nhà dột

Căn nhà dột 3910

Ngày phát sóng: 20/03/2017
Con lạc đà trong sở thú

Con lạc đà trong sở thú 1752

Ngày phát sóng: 21/03/2017
Công việc của ba

Công việc của ba 2365

Ngày phát sóng: 22/03/2017
Cần sự tập trung

Cần sự tập trung 2409

Ngày phát sóng: 23/03/2017
Bông Cải Xanh và bụi cỏ dại

Bông Cải Xanh và bụi cỏ dại 3093

Ngày phát sóng: 24/03/2017
Câu hỏi khó nhất

Câu hỏi khó nhất 5123

Ngày phát sóng: 29/03/2017
Mười phần trăm

Mười phần trăm 2145

Ngày phát sóng: 30/03/2017
Chiếc bánh không ngủ yên

Chiếc bánh không ngủ yên 2227

Ngày phát sóng: 31/03/2017
Dâu cả và dâu thứ

Dâu cả và dâu thứ 2688

Ngày phát sóng: 01/04/2017
Chiếc bình thần kỳ

Chiếc bình thần kỳ 2970

Ngày phát sóng: 02/04/2017
Mắt bão

Mắt bão 1697

Ngày phát sóng: 03/04/2017
Cô gái út hiếu thảo

Cô gái út hiếu thảo 4560

Ngày phát sóng: 04/04/2017
Ly và lan

Ly và lan 2861

Ngày phát sóng: 05/04/2017
chung cu quang an tay ho