Một chiều mùa hè

Một chiều mùa hè 1752

Ngày phát sóng: 18/03/2017
Ba đã trở về

Ba đã trở về 1208

Ngày phát sóng: 19/03/2017
Căn nhà dột

Căn nhà dột 2827

Ngày phát sóng: 20/03/2017
Con lạc đà trong sở thú

Con lạc đà trong sở thú 852

Ngày phát sóng: 21/03/2017
Công việc của ba

Công việc của ba 1322

Ngày phát sóng: 22/03/2017
Cần sự tập trung

Cần sự tập trung 1429

Ngày phát sóng: 23/03/2017
Bông Cải Xanh và bụi cỏ dại

Bông Cải Xanh và bụi cỏ dại 1881

Ngày phát sóng: 24/03/2017
Câu hỏi khó nhất

Câu hỏi khó nhất 3080

Ngày phát sóng: 29/03/2017
Mười phần trăm

Mười phần trăm 941

Ngày phát sóng: 30/03/2017
Chiếc bánh không ngủ yên

Chiếc bánh không ngủ yên 959

Ngày phát sóng: 31/03/2017
Dâu cả và dâu thứ

Dâu cả và dâu thứ 1089

Ngày phát sóng: 01/04/2017
Chiếc bình thần kỳ

Chiếc bình thần kỳ 1338

Ngày phát sóng: 02/04/2017
Mắt bão

Mắt bão 644

Ngày phát sóng: 03/04/2017
Cô gái út hiếu thảo

Cô gái út hiếu thảo 2086

Ngày phát sóng: 04/04/2017
Ly và lan

Ly và lan 1028

Ngày phát sóng: 05/04/2017
chung cu quang an tay ho